سپاس‌گزار یا سپاس‌گذار؟

۳,۸۳۱ views

گاهی در شبکه‌های اجتماعی متوجه اشتباهات تایپی و املایی زیادی می‌شویم.
یکی از این اشتباهات، کلمه سپاسگزار است که من با رعایت نیم‌فاصله‌اش سپاس‌گزار می‌نویسم.
واژه (سپاس‌گزارم ) که بسیاری‌ها در انتهای پیام‌ها و نامه‌های اداری و غیره به‌صورت (سپاسگذارم یا سپاس‌گذارم) به کار می‌برند اشتباه است.
واژه سپاس‌گزارم اگر با املای سپاس‌گذارم نوشته شود، غلط است.
در فارسی دو ریشه نزدیک به هم از نظر املایی وجود دارد.
گزاردن و گذاشتن. – گزاردن به معنای انجام دادن فعلی است (مانند نمازگزار به معنی به جای آورنده‌ نماز) – و گذاشتن به معنای قرار دادن چیزی در جایی یا وضع کردن و بنیان نهادن چیزی (مانند گذاشتن کتاب در کتاب‌خانه یا قانون‌گذاری) از آن‌جایی که سپاس‌گزار به معنای به جای آوردن سپاس و تشکر است، پس املای صحیح آن با واژه گزار صحیح است.
(سپاس‌گزار صحیح است)
عده‌ای نیز قانون‌گذار را قانون‌گزار می‌نویسند که این نیز نادرست است.
یادداشت: اگر موبایل و یا کمپیوتر شما نیم‌فاصله را انجام نمی‌دهد و نمی‌توانید بنویسید (سپاس‌گزارم) لطفا آن را سر هم بنویسید. (سپاسگزارم)
…….
به‌زودی درباره (ی) های نسبتی هم چیزی خواهم نوشت. مانند:

ما خانه زیبا داریم
ما خانه‌ی زیبا داریم
ما خانهء زیبا داریم
ماخانه‌ای زیبا داریم
ما خانه‌یی زیبا داریم